İŞ HUKUKU

Hizmetlerimiz, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, istihdam düzenlemeleri ve formaliteleri konusunda danışmanlık yapılması, yabancı uyruklular için çalışma izinlerinin alınması ve tüm iş hukuku gerekliliklerine uygunluğun sağlanması dahil, iş hukuku konularının tüm yelpazesini kapsamaktadır.

Müşterilerimizin büyük bir kısmı, İran’daki işlerini etkileyebilecek yabancı istihdam ve iş hukuku sorunları hakkında bilgi sahibi olması gereken yabancı şirketlerdir. Hizmetlerimizi onların ihtiyaçlarına göre eşleştirerek, yabancı uyruklular için çalışma izni alma sürecinde onlara yardımcı oluyoruz, iş ile ilgili şikayet risklerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz, istihdam düzenlemeleri ve sözleşmeleri konusunda onlara tavsiyelerde bulunuyor ve onlara iş hukuku ile ilgili diğer hizmetleri sağlıyoruz.