SÖZLEŞMELER

Emsal Belirleyici Kamu Sözleşmeleri Temsili Devlet Sözleşmeleri Uygulama Grubu, inşaat sektöründe yer alan temsilini vurgulayarak, federal, eyalet ve belediye satın alma konularıyla ilgi odağı müşterilerini düzenli olarak temsil etmektedir.

Firma, temerrüt nedeniyle fesih, farklı saha koşulları, değişiklikler ve protestolar dahil olmak üzere emsal teşkilatı olmayan davalara dava açmıştır. Avukatlarımız düzenli olarak çeşitli Sözleşme Temyiz Kurulları, Amerika Birleşik resimleri Federal İddialar Mahkemesi, Genel Muhasebe Ofisi ve Küçük İşletme İdaresi huzurunda yer almaktadır. Müşterilere ihale sorunları, teklif taleplerine uyum, protestolar ve hükümet sözleşmelerinin yerine getirilmesiyle ilgili veya bundan kaynaklanan iddialar konusunda inşaat yapıyoruz. Devlet Sözleşmeleri Uygulama Grubu, Yüklenicileri ve taşeronları, Mimarları, Mühendisleri, Kamu sahiplerini ve Tedarikçileri temsil eder.