YATIRIM

Irak’ın 2015 tarihli Yabancı Yatırımı Teşvik ve Koruma Yasası tarafından belirlenen ana yasal çerçeve kapsamında İran’daki yabancı yatırım, yabancı müvekkillerimize sunduğumuz hukuki hizmetlerimizin temel taşıdır. Irak’ta yatırım öncesinde ve sırasında, açık gözlerle yatırım yapmalarına yardımcı olacak diğer geçerli yasa ve düzenlemeler. Yabancı yatırım alanındaki temel hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

Doğrudan yabancı yatırım
Portfolyo yatırımı
Durum tespiti ve fizibilite çalışmaları
Yabancı Yatırımın Yeniden Yapılandırılması
Yabancı Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü
İşletme İzinleri
Yatırım Sözleşmelerinin Hazırlanması
Birleşme ve Satın Alma
Proje Finansmanı
Ortak Girişim Anlaşmaları